Björn

Hur många björnar finns det i Sverige och världen 2023?

Björnar är ett av världens mest kända djur, dels för att björn-populationer återfinns världen över, men kanske framförallt på grund av all uppmärksamhet björnar får i medier.

Isbjörn
Isbjörn på isflak

Medier uppmärksammar ofta björnars hotade situation i världen. Isbjörnen har kommit att bli en symbol för klimatförändringarna och pandan en symbol för människans förstörande av skog och natur.

Bilder och videor på hur isbjörnar tvingas simma från smältande isflak till isflak sprids som ett sätt att visa på konsekvenserna av varmare temperaturer. Isbjörnen var nära att dö ut under 1970-talet på grund av jakt, men har sedan dess ökat i antal på grund av skydd från jakt. Idag ser forskare en nedåtgående trend på isbjörns-populationen igen, likt många andra björnarter på grund av klimat- och naturförstöring.

Idag finns det åtta arter av björn, och alla är mer eller mindre hotade. De åtta arterna är brunbjörn, isbjörn, svartbjörn, kragbjörn, läppbjörn, malajbjörn, glasögonbjörn och jättepanda.

Hur många björnar finns det i Världen?

Björnen är mycket anpassningsbar och kan trivas på olika platser runt om på jorden så länge det finns tillgång till föda. Det finns björnar över hela världen, men de stora populationerna befinner sig på relativt koncentrerade områden på norra halvklotet.

I världen finns det totalt omkring 870 000 björnar i det vilda, varav ca 600 000 svartbjörnar, 200 000 brunbjörnar, 25 000 isbjörnar, 20 000 läppbjörnar och 20 000 kragbjörnar.

De flesta björnar finns i nordamerika (USA och Kanada), följt av ryssland och asien.

BjörnartAntal björnar
SvartbjörnCa 600 000
BrunbjörnCa 200 000
IsbjörnCa 25 000
LäppbjörnCa 20 000
KragbjörnCa 20 000
JättepandaCa 2000
GlasögonbjörnCa 2000
MalajbjörnCa 1000
Antal björnar som finns kvar i världen

I Nordamerika finns de största björn-populationerna. Det finns dels ca 55 000 grizzly björnar (en typ av brunbjörn) i delar av USA och Kanada, men också omkring 600 000 svartbjörnar. Ryssland är även det ett land med stor björn-population. Det finns ca 100 000 – 120 000 brunbjörnar i Ryssland.

Såhär många björnar finns det i Sverige

Varje år skjuts omkring 300 björnar i Sverige, men detta varierar från år till år. Trots björnjakten har björnstammen i Sverige visat på en årlig tillväxt på ungefär 4,8% per år det senaste decenniet, vilket är en ökning med ungefär 100-150 björnar per år.

Det finns uppskattningsvis 2900 björnar i Sverige, ungefär lika många som det fanns för 10 år sedan. Alla björnar i Sverige är brunbjörnar och de allra flesta björnarna finns i nord- och mellansverige. Antalet björnar i Sverige ökar.

ÅrAntal björnar i Sverige
20172877 björnar
20132800 björnar
20083300 björnar
20052550 björnar
20002222 björnar
19941075 björnar
1991650 björnar
1976500 björnar
1966400 björnar
1943300 björnar
1930130 björnar
18501650 björnar
Antal björnar i Sverige vid olika årtal. *Siffror tagna från Naturvårdsverket

Tittar man på de historiska siffrorna för antalet björnar i Sverige kan man se flera intressanta saker. Exempelvis:

  • Sedan 2000-talets början har björn-populationen i Sverige varit relativt stabil
  • Antalet björnar i Sverige har ökat sedan 1850-talet
  • 1930 fanns det endast ca 130 björnar i Sverige
  • Sedan 1930-talet har antalet björnar i Sverige ökat med drygt 2200%, eller 2800 björnar

Naturvårdsverket har en bra graf som visar på björn-populationen i Sverige de senaste 150 åren.

Slår man ut antalet björnar per yta i Sverige idag finns det ungefär lika många björnar i Sverige jämfört med Ryssland, USA och Kanada.

I Sverige kan man räkna ut att det finns ungefär 0,00065 björnar per kvadratkilometer. Jämför man detta med att det finns ungefär 22 människor per kvadratkilometer i Sverige förstår man att det är högst osannolikt att stöta på en björn i Sverige. Dessutom befinner sig de flesta björnar i tät och obebodd skog, där människor sällan vandrar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *