Elefant tjuvjakt

Hur många elefanter finns det i världen 2023?

Elefanten är utan tvivel ett av världens mest kända djur. Kanske är det på grund av deras majestätiska storlek, fladdrande öron och långa betar. Elefantens popularitet har dessvärre lett till omfattande tjuvjakt, där betarna säljs dyrt på svarta marknaden.

Med all tjuvjakt och mediarapportering om elefantens utrotning är det inte konstigt att man ställer sig frågan: hur många elefanter finns det i världen? Detta ska vi svara på i denna artikeln samt utreda hur framtiden ser ut för elefanten som art.

Hur många elefanter finns det i världen?

Det finns uppskattningsvis omkring 440 000 elefanter kvar i världen, varav ca 400 000 lever i Afrika och 40 000 i Asien. Antalet elefanter har de senaste decennierna minskat med omkring 20 000 varje år till följd av tjuvskytte och jakten på elfenben.

Elefanterna delas in i två släkten, de afrikanska och de asiatiska, där det afrikanska släktet delas in i de två arterna stäppelefant (eller savannelefant) och skogselefant och det asiatiska släktet endast består av arten asiatisk elefant.

Elephant map
Elefantens utbredning i världen. Notera att dessa är övergripande gränser och att elefanter endast finns på fokuserade ytor inom dessa områden.

2022 ser uppdelningen ut ungefär såhär:

  • 350 000 stäppelefanter
  • 45 000 skogselefanter
  • 40 000 asiatiska elefanter

Tyvärr faller alla elefantarter offer för tjuvjakt och antalet elefanter minskar drastiskt varje år, både i Afrika och i Asien, trots att utrotningen har minskat senaste åren. De största utmaningarna finns i Afrika där det uppskattas skjutas omkring 20 tusen elefanter varje år.

Hur många elefanter dödas varje dag?

Varje dag dödas uppskattningsvis 50-70 elefanter av tjuvjakt, främst i Afrika men även i Asien.

Tjuvjakten som står ansvarig för en stor del av elefanters död har dock minskat de senaste åren, visar siffror från UN world wildlife day. Sedan 2011, då tjuvjakt stod för ungefär 75% av alla elefanters död, har tjuvskytte minskat till lägre, men fortfarande oacceptabla siffror.

Se denna korta videon om tjuvskytte och jakten på elfenben:

Videon är ifrån 2015 då antalet elefanter som dödades varje år var närmare 30 000. Idag har antalet sjunkit och är omkring drygt 20 000.

Kommer elefanterna dö ut ?

Det största hotet för elefanters överlevnad är tjuvjakt efter elfenben, men även förstörda habitat och konflikter med bönder och lokalbefolkningen utgör stora problem.

Fortsätter tjuvjakt och utrotning av elefanter finns det en risk att vilda elefanter dör ut inom de kommande decennierna. Risken för utrotning minskar dock för varje år, då tjuvjakt har minskat de senaste åren till följd av större polisiära insatser samt mindre intresse i elfenbensbranschen.

Den största tjuvjakten sker i Afrika, men det är trots det endast den asiatiska elefanten som idag klassas som utrotningshotad.

Skyddet av elefanter växer för varje år och det blir svårare och svårare för tjuvskyttar att komma åt dem. Mycket är tack vare stora inhägnade och kontrollerade områden i Afrika. Dessa områden gör att elefanten som art förmodligen kommer att överleva och förhoppningsvis frodas och öka i population. Trots att elefant-populationen i världen minskar är risken för total utrotning mycket liten tack vare dessa kontrollerade områdena.

Vad skulle hända om elefanterna försvann?

Elefanten har stor betydelse i ekosystemet. Elefanter bryter bland annat ned träd och grenar vilket gynnar undervegetationen i djungeln samt ger möjlighet för andra djur att äta resterna. Till och med elefantens bajs spelar en stor roll i många djur och insekters liv, inte minst dyngbaggen.

Skulle elefanten försvinna skulle detta få stor påverkan på ekosystemet. Växter i skogen som elefanten äter skulle växa okontrollerat och utkonkurrera andra växter och lejon och andra rovdjur som har elefantungar och döende elefanter på menyn skulle få det svårare vilket även skulle påverka andra djur.

Elefantsafari är en stor del av turismintäkterna i många delar av Afrika. Skulle elefanten försvinna skulle detta därför påverka lokalbefolkningen och hela länders ekonomier.

Källor:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *