Kastrering katt

Hur mycket kostar det att kastrera en katt? – Pris för han- och honkatter

Att kastrera och sterilisera din katt är ett viktigt steg för att vara en ansvarsfull djurägare. Kastration bidrar med att minska antalet oönskade katter och kattungar, samtidigt som det är en hälsofördel för din katt. Det finns olika typer av kastrering och kostnaden varierar beroende på vilken typ du väljer. I den här texten kommer vi att diskutera hur mycket det kostar att kastrera både hankatter och honkatter, pris för olika typer av kastrering samt fördelarna med varje typ.

Olika typer av kastrering

Den vanligaste typen av kastrering kallas kirurgisk kastrering, vilket innebär att testiklar (hankatter) och livmoder och äggstockar (honkatter) avlägsnas genom kirurgiska snitt och ingrepp. Denna typ av kastrering görs vanligtvis under allmänbedövning och tar cirka 15-20 minuter hos en veterinärklinik. En annan typ av kastrering kallas kemisk kastrering och innebär att man “planterar in” ett chip under huden som hindrar hankatter från att producera testosteron genom att utsöndra hormoner. Kemisk kastrering är mindre invasiv än kirurgisk kastrering och kräver ingen narkos, men är ca 200-300% dyrare.

Hur mycket kostar det att kastrera en katt?

Det finns flera prisnivåer beroende på typ av kastrering, kattens kön och vilken klinik som utför kastreringen.

Kirurgisk kastrering av hankatt kostar vanligtvis 400-600 kronor, medan ingrepp på honkatter är dyrare och kostar uppemot 1000-1200 kronor. Kemisk kastrering som görs på hankatter är dyrare och kostar ungefär 1400-2500 kronor beroende på hur länge effekten varar.

Att kirurgiskt kastrera en hankatt är vanligtvis billigare än att kastrera en honkatt på grund av att ingreppet är enklare samt att det ofta behövs mindre narkos.

Hur påverkas katter av kastrering?

Vissa kattägare håller tillbaka på kastrering eftersom de tror att katten kan komma att påverkas negativt, men det finns inga studier eller fakta som visar på att katter påverkas av kirurgisk kastrering på lång sikt. På kort sikt kan de dock uppleva ett visst obehag på kliniken inför och efter ingreppet och ibland kan en viss svullnad uppstå, men detta försvinner vanligtvis inom några dagar. Om det är svullet länge eller blir infekterat behöver du genast kontakta en veterinär och få hjälp.

Kirurgisk kastration förändrar vanligtvis inte kattens personlighet eller gör den lat som många tror. Faktum är att de flesta katter blir mer tillgivna efter de är kastrerade. Kastrering har också hälsofördelar för din katt, eftersom den minskar risken för vissa sjukdomar, t.ex. testikelcancer, prostataproblem och livmoderinfektion. Det ska dock sägas att kemisk kastrering (som görs på hankatter) i vissa fall kan öka hankattsbeteende som revirmarkering första tiden. Dessutom har vissa fall av juverhyperplasi anmärkts som en bieffekt, det vill säga förstoring av mjölkkörtlarna. Därför brukar veterinärer säga att kemisk kastrering sker på egen risk, och de brukar oftast rekommendera “vanlig” kirurgisk kastrering.

Varför ska man kastrera sin katt? - Fördelar och nackdelar

Katter som är kastrerade har lägre risk att utveckla vissa cancerformer och sjukdomar, inklusive testikelcancer, äggstockscancer och livmoderinfektioner. Kastrering minskar också revirbegäret, vilket kan hjälpa din katt att hålla sig säker från trafik, slagsmål med andra djur och att gå vilse. Katter som inte är kastrerade är dessutom mer benägna att markera sina territorium genom att urinera i ditt hem eller din trädgård. Kastrering kan också bidra till att minska aggressioner, särskilt hos hankatter.

Även om kastrering har många fördelar finns det också vissa risker som är förknippade med ingreppet. Dessa inkluderar en liten risk för blödning, infektion och smärta på platsen för snittet. Det finns också en mycket liten risk för död, vilken är mindre än 0,05%. Idag anses dock kirurgisk kastrering vara ett mycket säkert och fördelaktigt ingrepp överlag.

När ska man kastrera sin katt?

Det finns inget allmänt svar på när man ska kastrera sin katt, eftersom den bästa tidpunkten för att kastrera en katt varierar beroende på den enskilda katten och vilken typ av kastrering som utförs. De flesta veterinärer rekommenderar dock att katter kastreras mellan sex och åtta månaders ålder. Detta är i allmänhet när katterna är könsmogna och har avslutat sin tillväxt vilket gör det mindre sannolikt att de drabbas av komplikationer till följd av operationen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *